Sådan virker et solcelleanlæg

   

Et solcelleanlæg omdanner solens energi, til energi der sendes direkte ind i dit eget el-net. Det foregår i princippet ganske enkelt. Når solens stråler rammer forsiden af solcellen, løsrives elektroner som vandrer gennem solcellen og skaber en spændings-forskel (Volt) og dermed dannes en elektrisk strøm (Ampere).

Solcellerne lamineres (forsegles) mellem lufttætte og UV bestandige materialer. Oftest bag en glasplade. Man har nu et solcellepanel, som producerer strøm når det udsættes for sollys.

Solcellerne er forbundet indeni panelet. Et panel består typisk af 36-72 solceller. Alle solcellerne er serieforbundet i solcellepanelet. Dermed øges spændingen.

Den samlede spænding og strømstyrke angiver effekten og udtrykkes i Watt. Solcellepaneler laver kun jævnstrøm, som kendes fra batterier. For at kunne føde den producerede strøm ind i dit el-net skal den omformes til vekselstrøm.

En vekselretter (Eng.: Inverter) omformer jævnstrøm til vekselstrøm som er konform med dit el-net. En god vekselretter har en virkningsgrad på ca. 94-96%. Energien passerer gennem din el-måler som i princippet "løber baglæns" når solen skinner, med mindre at du har et større forbrug i huset. Hvis du har det, bruges din egen producerede energi først, dernæst trækker du strøm fra dit el-selskab.

Solcellen producerer strøm efter cellens virkningsgrad, samt efter den solindstråling som tidspunktet af døgnet samt årstiden betinger. Der produceres i sagens natur, langt mere energi i sommer månederne end i vinterhalvåret. I Danmark ligger den gennem-snitlige produktion på ca. 100 kWh pr. m2 per år for solcelleanlæg.

Solcelleteknologien er en moden, velprøvet og gennemtestet teknologi som har været anvendt i solcelle industrien (til bla. solcelleanlæg) de sidste 20-25 år. Energi produceret fra solceller vinder i disse år større og større indpas, som et økonomisk og klima-/miljø venligt alternativ til fossile brændstoffer.