Sådan virker et solvarmeanlæg

 

Et solvarmeanlæg består typisk af 2 – 3 solfangere placeret på taget og en varmtvandsbeholder på 250-300 liter i bryggers, kælder, loft el. lign. sted.

Solfangerne er forbundet til varmtvandsbeholderen med rør, hvori der løber frostvæske, og ved hjælp af følere og en styring, hentes varmen så ned til beholderen, når temperaturen i solfangerne er højere end temperaturen i bunden af beholderen.

Varmtvandsbeholderen er specielt fremstillet til solvarme, hvilket vil sige at den er forholdsvis stor, den er opretstående og den har en varmeveksler i bunden til solvarmekredsen og en i toppen til evt. olie, gas, brændekedel, jordvarme m.m. Derudover er der også i toppen placeret en el-patron. Det betyder, at når man bruger den dyre energi til opvarmning af vandet, opvarmer man kun den øverste 1/3 af beholderen, og når solen kommer frem igen, er der stadig plads til at optage varmen i de nederste 2/3.

Ved hjælp af en ekstra varmeveksler kan solvarmen også udnyttes til rumopvarmning. Når beholderen har nået den ønskede/mulige temperatur, køres solvarmen i stedet ud til centralvarmekredsen. Derved kan man forlænge perioden med slukket kedel, og samtidig bibeholde evt. varme i badeværelset om sommeren.

Med en særlig logikstyring vil solvarmeanlægget, såfremt der ikke er så meget sol, at varmtvandsbeholderen kan nå den ønskede temperatur, ikke stoppe, men i stedet slå over og køre rumvarme, hvilket igen betyder, at solens stråler udnyttes optimalt også ved de lave temperaturer.